HE/Prabhupada 0149 - התנועה לתודעת קרישנה עוזרת למצוא את האב העליון

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0148 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0150

התנועה למען תודעת קרישנה עוזרת למצוא את האבא העליון
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0149


פנייה לרגל יום השנה העשירי - וושִׁינְגְטוֹן הַבִּירָה, ה-6 ביולי, 1976

אז התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה משמעותה למצוא את האב העליון. האב העליון. אלו הסכום והמהות של התנועה. אם איננו יודעים מיהו אבא שלנו, זה לא מצב טוב מאוד.

לפחות, בְּהוֹדוּ, זה מנהג, אם מישהו לא מסוגל לנקוב בשם אביו, איננו מאוד מכובד. וזו המערכת בבית המשפט שכאשר אתה כותב את שמך, אתה חייב לכתוב את שם אביך. זו המערכת הַהוֹדית, הַוֵּדית - את השם, שמו שלו, של אביו ושל הכפר. שלושה אלה משולבים יחדיו. אני חושב שמערכת זו קיימת במדינות אחרות, אבל בְּהוֹדוּ, זו המערכת. השם הראשון הוא שלו, השם השני הוא של אביו, השם השלישי הוא הכפר או המדינה בה נולד. זו המערכת.

אז האבא..., עלינו לדעת מי האב. זו התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה. אם נשאר בשכחה לגבי אבינו, מעמד זה לא טוב כלל. ואיזה סוג של אבא? פַּרַםּ בְּרַהְמַה פַּרַםּ דְהָאמַה (בּ.ג. 10.12) - העשיר ביותר. לא אב עני שלא יכול להאכיל את ילדיו. זה לא האב הזה - אֵקו יוֹ בַּהֻוּנָאםּ וידַדְהָאתי קָאמָאן - האב כה עשיר שהוא לבדו מאכיל מיליונים ומיליונים וטריליונים של ישויות חיים. באפריקה ישנם מאות ומיליונים של פילים. הוא מאכיל אותם. ובתוך החדר יש חור, ישנם מיליונים של נמלים. הוא מאכיל גם אותן - אֵקוֹ יוֹ בַּהֻוּנָאםּ וידַדְהָאתי קָאמָאן.

ניתְיוֹ ניתְיָאנָאםּ צֵ'תַנַשׂ צֵ'תַנָאנָאם (קַטְהַה אוּפַּנישַׁד 2.2.13). אלה הם מן המידע הַוֵּדי.

אז חיי אדם, אלו מיועדים להבין מיהו האב, מה החוק שלו, מיהו האל, מה היחסים שלנו איתו. זאת וֵדָאנְתַה. וֵדָאנְתַה אין פירושה לדבר שטויות ללא קשר או יחס לאבא - שְׂרַמַה אֵוַה הי קֵוַלַם. אם אינך יודע מיהו אביך...

דְהַרְמַהּ סְוַנוּשְׁטְהיתַהּ פּוּמּסָאםּ
וישְׁוַקְסֵנַה-קַתְהָאסוּ
יַהּ נוֹתְפָּאדַיֵד יַדי רַתיםּ
שְׂרַמַה אֵוַה הי קֵוַלַם
(שׂ.בּ. 1.2.8).

זה לא רצוי. וְקְרּישְׁנַּה אומר: וֵדַיְשׂ צַ'ה סַרְוַיְר אַהַם אֵוַה וֵדְיַהּ (בּ.ג. 15.15) - אז אתה הופך לוֵדָאנְתִיסְט, זה מאוד נחמד.

בראשית הוֵדָאנְתַה נאמר שהאמת המוחלטת היא מה שממנו הכל בא - אַתְהָאתוֹ בְּרַהְמַה ג'יגְ'נָֿאסָא. זו ההתחלה. כעת חיי אדם נועדו להבנת האמת המוחלטת, ג'יגְ'נָֿאסָא - על אדם לחקור מהו המוחלט. אלו חיי אדם, למצוא את האמת המוחלטת. אז הַסֻוּתְרַה הבאה מיד אומרת שהאמת המוחלטת היא המקור לכל.

ומהו כל זה? שני דברים יש בידינו למצוא: חי ודומם. דוגמא מעשית: מהם חיים ומהם דוממים. שני דברים. כעת אנו יכולים להרחיב את המגוון. זה דבר נוסף. אבל שני הדברים האלה שם. אז שני דברים אלה, אנו רואים שישנו שליט מעל שני דברים אלה, החי והדומם. אז עלינו לשאול האם המקור של שני דברים אלה, חי ודומם, מה מעמדו?

מעמד זה מוסבר בַּשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם : גַ'נְמָאדי אַסְיַה יַתוֹ 'נְוַיָאד איתַרַתַשׂ צָ'ארְתְהֵשׁו אַבְּהיגְ'נַֿהּ (שׂ.בּ. 1.1.1) - זהו ההסבר. המקור לכל הוא אַבְּהיגְ'נַֿהּ. איך? אַנְוַיָאד איתַרַתַשׂ צָ'ארְתְהֵשׁוּ - במידה שיצרתי משהו ,אני יודע הכל, את כל הפרטים - אַנְוַיָאד- באופן ישיר או עקיף, זאת אני יודע. אם אני מייצר משהו... נאמר שאני יודע לבשל משהו מיוחד, אז אני מכיר את כל הפרטים איך להכין אותו. זה המקור. אז המקור הזה הוא קְרּישְׁנַּה. קְרּישְׁנַּה אומר: וֵדָאהַםּ סַמַתִיתָאני (בּ.ג. 7.26) - "אני יודע הכל - עבר, הווה ועתיד."

מַתְתַהּ סַרְוַםּ פְּרַוַרְתַתֵה. אַהַם אָדיר הי דֵוָאנָאם (בּ.ג. 10.2). לפי תיאוריית הבריאה... לא תיאוריה, עובדה. בְּרַהְמָא וישְׁנּוּ מַהֵשְׂוַרַה. אז אלו הדֵוַתָא העיקריים. אז וישְׁנּוּ הוא המקור: אַהַם אָדיר הי דֵוָאנָאם. הבריאה, קודם מַהָא-וישְׁנּוּ; אז מִמַּהָא-וישְׁנּוּ ישנו גַרְבְּהוֹדַקַשָׁׂיִי וישְׁנּוּ. מִגַּרְבְּהוֹדַקַשָׁיִי וישְׁנּוּ יש קְשִׁירוֹדַקַשָׁיִי וישְׁנּוּ, התרחבות של וישְׁנּוּ, וממנו, בא בְּרַהְמָא. בְּרַהְמָא נולד מִגַּרְבְּהוֹדַקַשָׁיִי וישְׁנּוּ על פרח הלוטוס, אז הוא מוליד את רוּדְרַה. זה הסבר הבריאה.

אז קְרּישְׁנַּה אומר אַהַם אָאדיר הי דֵוָאנָאם. הוא גם המקור לְוישְׁנּוּ מפני, שמהַשָׂאסְתְרַה אנו אומרים, קְרּישְׁנַּס תוּ בְּהַגַוָאן סְוַיַם (שׂ.ב. 1.3.28). אישיות אלוה העילאי המקורי הוא קְרּישְׁנַּה. וההתרחבות הראשונה של קְרּישְׁנַּה הוא בַּלַדֵוַה. וממנו צַ'תוּר-וְיֻוּהַה, וָאסוּדֵוַה, סַנְֹקַרְשַׁנַּה, אַנירוּדְדְהַה, ככה. אז נָארָאיַנַּה. מנָארָאיַנַּה, הַצַּ'תוּר-וְיֻוּהַה השני, וּמֵהַצַּ'תוּר-וְיֻוּהַה, סַנְֹקַרְשַׁנַּה, מַהָא-וישְׁנּוּ.

בדרך זו עליכם ללמוד את הַשָּׂאסְתְרוֹת. תמצאו שלמעשה, כמו שנאמר בַּשָּׂאסְתְרַה, קְרּישְׁנַּס תוּ בְּהַגַוָאן סְוַיַם. וְקְרּישְׁנַּה אומר, אַהַם אָאדיר הי דֵוָאנָאם (בּ.ג. 10.2). אַהַםּ סַרְוַסְיַה פְּרַבְּהַווֹ מַתְתַהּ סַרְוַםּ פְּרַוַרְתַתֵה (בּ.ג. 10.8). וְאַרְג'וּנַה מקבל - פַּרַם בְּרַהְמַה פַּרַם דְהָאמַה פַּויתְרַם פַּרַמַם בְּהַוָאן (בּ.ג. 10.12).

אז עלינו לקבל את השָׂאסְתְרַה - שָׂאסְתְרַה-צַ'קְשׁוּשָׁאת: עליכם לראות דרך הַשָּׂאסְתְרַה. ואם אתם לומדים שָׂאסְתְרַה, אז תמצאו קְרּישְׁנַּס תוּ בְּהַגַוָאן סְוַיַם. אז התנועה הזו לתודעת קְרּישְׁנַּה פִּשְׁרָה להציג את אישיות אלוה העילאי לפני האנושות.

זאת התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה. אז התחלנו את התנועה ב-1966, כשרשמנו אותה. רֻוּפָּאנוּגַה פְּרַבְּהוּ הסביר זאת כבר. אז קחו את התנועה הזאת מאוד ברצינות. את אותו הדבר, התחיל קְרּישְׁנַּה בקנה מידה היסטורי, לפני כחמשת אלפים שנה. והוא התחיל את התנועה הזאת עם אַרְג'וּנַה כתלמיד שלו. אז צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ, לפני חמשת אלפים שנה, הוא החיה שוב את אותה התנועה. הוא קְרּישְׁנַּה בעצמו. וזה ממשיך.

אל תחשבו שזו תנועה מיוצרת. לא. זו תנועה מוסמכת ומאושרת על ידי הרשויות. מַהָאגַ'נוֹ יֵנַה גַתַהּ סַה פַּנְתְהָאהּ (צ'.צ'. מַדְהְיַה 17.186). יש מַהָאגַ'נוֹת המוזכרים בַּשָׂאסְתְרַה. אז היו ממוקדים בתנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה ונסו להבין את קְרּישְׁנַּה. ישנו לנו כל כך הרבה כְּתָבִים, סִפְרוּיוֹת מוסמכות. הפכו את חייהם להצלחה. תודה רבה לכם.