HE/Prabhupada 0184 - התיקו את ההתקשרות שלכם מהצליל החומרי לזה הרוחני

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0183 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0185

התיקו את ההתקשרות שלכם מהצליל החומרי לזה הרוחני
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0184


הרצאה על שׂ.בּ. 3.26.47 - בּוֹמְבֵּיי, ה-22 בינואר, 1975

אז הצליל הוא דבר חשוב מאוד. הצליל הוא הסיבה שכובלת אותנו לעולם החומרי. ממש כמו בערים כבירות, גדולות הם קשורים לצליל שרוטט ע"פ אמן הקולנוע. ולא זאת בלבד, דברים רבים נוספים אנו שומעים דרך מסר הרדיו. התקשרות לצליל. ומפני שהצליל חומרי, אנו נעשים כבולים, לכודים יותר ויותר. שחקנית כלשהי, אמן קולנוע כלשהו, שרים ואנשים כל כך מחבבים את השירה הזאת, שלאמן משלמים חמישה עשר אלפי רופי לשיר אחד. ישנם רבים פה בְּבוֹמְבֵּיי. אז רק ראו כמה משיכה יש לנו לרטט הצליל החומרי.

באופן דומה, אותה ההתקשרות, אם נפנה לשמוע אודות המַהָא-מַנְטְרַה הַרֵא קְרּישְׁנַּה, אז ניעשה משוחררים, אותו הצליל. אחד הוא חומרי; השני הוא רוחני. אז אתם תתאמנו להיות קשורים לרטט צליל רוחני זה. אז יהיו חייכם מוצלחים.

צֵ'תוֹ-דַרְפַּנַּה-מָארְגַ'נַםּ בְּהַוַה-מַהָא-דָאוָאגְני-נירְוָאפַּנַּםּ
שְׂרֵיַהּ-קַיְרַוַה-צַ'נְדריקָא-ויתַרַנַּםּ וידְיָא-וַדְהֻוּ-גִ'יוַנַם
אָאנַנְדָאמְבּוּדְהי-וַרַדְהַנַםּ פְּרַתי-פַדַםּ פֻּוּרנָּאמְרּיתָאסְוָאדַנַםּ
סַרְוָאתְמַה-סְנַפַּנַםּ פַּרַםּ ויגַ'יַתֵה שְׂרִי-קְרּישְׁנַּה-סַנְֹקִירְתַנַם
(צ'.צ' אַנְתְיַה 20.12)

אז תנועת תודעת קְרּישְׁנַּה זו נועדה למטרה זו: "כבר יש בכם התקשרות צלילית. כעת נא העבירו אותה לצליל רוחני. אז יהיו חייכם מוצלחים." זאת תנועת הַרֵא קְרּישְׁנַּה, שמלמדת אנשים איך להתיק את ההתקשרות מצליל חומרי לצליל רוחני.

נַרוֹתְתַמַה דָאסַה טְהָאקוּרַה מכאן שר: גוֹלוֹקֵרַה פְּרֵמַה-דְהַנַה, הַרי-נָאמַה-סַנְֹקִירְתַנַה, רַתי נָא גַ'נְמילוֹ מוֹרֵה תַי - צליל זה הבא מהעולם הרוחני, גוֹלוֹקֵרַה פְּרֵמַה-דְהַנַה, ע"י זמרה, משמיעה של הצליל, נפתח את האהבה המקורית והרדומה שלנו לאלוהים. דבר זה רצוי - פְּרֵמַה פּוּם-אַרְתְהוֹ מַהָאן.

בעולם החומרי אנו מקבלים דְהַרְמָארְתְהַה-קָאמַה-מוֹקשַׁה (שׂ.בּ. 4.8.41) כמאוד חשובה. פּוּרוּשָׁארְתְהַה : דְהַרְמַה, להיעשות דתי, ובכך שנעשים דתיים, אנו פורשים את ההתפתחות הכלכלית - דְהַנַם דֵהי, רֻוּפַּם דהי, יַשׂוֹ דֵהי, דֵהי דֵהי. קָאמַה. למה דֵהי דֵהי? עתה, קָאמַה, למלא את הרצונות, התשוקות והמאוויים - דְהַרְמָארְתְהַה-קָאמַה, וכאשר אנו נגעלים או לא יכולים למלא רצונות, אז אנחנו רוצים מוֹקְשַׁה, להיעשות לאחד עם האל. אלה הם ארבעת הסוגים של העיסוק החומרי. אלא העסק הרוחני הוא פְּרֵמַה פּוּם-אַרְתְהוֹ מַהָאן - להשיג אהבת אלוהים, זו השלמות העליונה. פְּרֵמַה פּוּם-אַרְתְהוֹ-מַהָאן.

אז להשיג מטרת חיים זו - פְּרֵמַה פּוּם-אַרְתְהוֹ מַהָאן - במיוחד בעידן זה, קַלי-יוּגַה, מפני שאיננו מסוגלים לעשות משהו אחר, זה מאוד, מאוד קשה. הזמן מלא מכשולים. לכן קַלַוּ... זו השיטה: הַרֵר נָאמַה הַרֵר נָאמַה הַרֵר נַמַיְוַה קֵוַלַם : (צ'.צ'. אָאדי 17.21) "זמר את המנטרה הַרֵא קְרּישְׁנַּה," קֵוַלַם, "בלבד", קַלַוּ נָאסְתי אֵוַה נָאסְתי אֵוַה נָאסְתי אֵוַה גַתיר אַנְיַתְהַה. בקַלי-יוּגַה, מפני שהעסק העיקרי הוא כיצד להשתחרר מהשעבוד החומרי... - בְּהוּתְוָא בְּהוּתְוָא פְּרַלייַתֵה (בּ.ג. 8.19).

אנשים לא מבינים אף לא את זה, מהי באמת המצוקה שלנו. קְרּישְׁנַּה אומר, אישיות אלוה העילאי אומר באופן אישי: "אלה הן המצוקות שלך." אֵילוּ? גַ'נְמַה-מְרּיתְיוּ-גַ'רָא-וְיָאדְהי: (בּ.ג. 13.9) - "חזרה על לידה ומוות. זאת האומללות האמיתית של חייך." כל שכן אתה חושב על המצוקה הזו או האומללות ההיא? הן כולן ארעיות. הן תחת חוקי הטבע החומרי. אינך יכול להיחלץ מהן: פְּרַקְרּיתֵהּ קְרייַמָאנָּאני גוּנַּיּהּ קַרְמָאנּי סַרְוַשַׂהּ (בּ.ג. 3.27). פְּרַקְרּיתי תכריח אותך לעשות משהו כיוון שזיהמת את מידות הטבע החומרי. מכאן עליך לפעול תחת ההכוונה של פְּרַקְרּיתי זה, הטבע החומרי. וכל עוד אתה כפוף לטבע חומרי זה, עליך לקבל לידה, מוות, זקנה ומחלות אלה. זו האומללות האמיתית שלך.